Anita Núñez Larraz - Nassaukade 170, 1053 LM Amsterdam - T: 020-616 74 92 - e-mail: gra.nunezlarraz@chello.nl
WERK IN BEELD
De emotie, die de beeldhouwster bij het vervaardigen van het beeld ervaart, wil zijzicht-, en voelbaar maken in het beeld. Dit direkte kontakt tussen de steen en emotie bereikt zij door -principieel- alle beelden met de hand te hakken en te polijsten.
Ze blijft zo dicht mogelijk bij de organische aard van de steen, waardoor er een ''natuurlijk'' samenspel tussen de steen en het menselijk figuur ontstaat.

De opperhuid van de steen staat vaak in kontrast met de gepolijste delen, het materiaal is een aktief onderdeel van het beeld. De wijze waarop zij hierin slaagt, getuigt van grote vormkracht en intense expressie. Door de dikwijls volumineuze vormgeving, ook in kleine beeldjes, zijn de sculpturen compact, aards en monumentaal. Soms wekken zij de schijn te willen zweven.`

"2004 Heb ik uitgetrokken om op zoek te gaan naar een nieuwe vormentaal. Ik wilde de menselijke vorm op een andere manier onderzoeken en besloot mij te verdiepen in het werken in was. Steen is een gesloten massa, welke om gesloten vormen vraagt. Je houwt in de steen en werkt van buiten naar binnen. Elke slag in de steen is onherroepelijk. Was geeft andere mogelijkheden. Je bouwt het beeld op van binnen naar buiten en met was kan je ''open'' werken. Ik nam alle generaties tot uitgangspunt, van pubers tot aan de oude mens, Van meisje tot jongen, vrouw en man. De in was opgebouwde beelden heb ik laten afgieten in Griekenland. Er worden maximaal 8 afgietsels per beeld vervaardigd, waardoor elk beeld uniek blijft. In 2005 keerde ik weer terug in het werken in steen, naast het werken in was." Tevens ben ik in datzelfde jaar mijn Bloemenfoto-projekt begonnen, waarmee ik vanaf de herfst 2005 exposeer naast mijn beelden.

Zie ook
fotografie
PHOTOGRAPHY
These digital photographs are not manipulated by computer programmes. The extreme close-ups made without lenses open up different points of view. The flower images cross over to images of architecture, parts of the human body or the cosmos. Microcosmos and macrocosmos in one.
The subtle lighting creates a tender and intimate atmosphere.

THE SCULPTURES
While working at her sculptures the artist expresses her emotions in the work. She achieves this direct contact with the stone by carving and polishing exclusively by hand. Thus she stays in intimate contact with the character of the stone, creating a natural dialogue between the stone and the human figure expressed. Therefore the stone’s character is an essential part of the sculpture. The surface is often in contrast with the polished parts. This special effect shows her great ability to shape the stone into an expression of intense emotion. By the often voluminous shape of the sculptures, even the small ones, the work becoms compact, earthly and monumental. Sometimes they seem to float. "In 2004 I started a search for a new language of form. I wanted to examine the human shape by working in wax. Stone is a closed mass, asking for closed forms. While carving a stone you work from outside inwards. Each stroke of the hammer is irrevocable. Wax has different possibilities. You work from inside outwards, making open forms that can always be reshaped. I took ‘all ages of man’ as my subject. The statues were moulded in Greece, maximum eight copies of each.
In 2005 I returned to sculpture and started the flower pictures. These are often exposed together with the sculptures.

See also photography